Konferencija “Dobra energija” se organizira u sklopu projekata “ACCE – Pristup kapitalu za građansku energiju” i “COMET – Koalicije za katalizaciju građanske energije u EU” koji su financirani iz programa LIFE Europske unije, te projekata “CEES – Energetske zajednice za energetsku solidarnost” i “SCCALE 20-30-50” koji su financirani iz programa Obzor 2020 Europske unije sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101026972 i br. 101033676.