Skip to main content

Često se izdaleka divimo inicijativama građanske energije iz drugih europskih zemalja i čini nam se da su one neostvarive u našem okruženju, no inspiraciju i primjere dobre prakse ipak je moguće naći i na našim prostorima. Iako su mnogi od njih tek u početnoj fazi razvoja, ti primjeri doprinose popularizaciji građanske energije među širom javnošću, ali i njenom razvoju na našim prostorima testiranjem poslovnih modela i zagovaranjem zakonodavnog okvira koji će biti u službi građanske energije.

Energetska zadruga Apsyrtides (Cresko-lošinjski arhipelag)

Prošle godine je osnovana prva energetska zadruga na Cresko-lošinjskom arhipelagu kojom je prepoznata potreba organiziranog uključivanja građana i ostalih lokalnih dionika u energetsku tranziciju. Naziv izveden iz grčke mitologije, Apsyrtides, predstavlja skup otoka Cresa i Lošinja koji su toliko blizu da se doimaju kao geografska cjelina – otuda i ideja za zajedničko stvaranje platforme za suradnju građana. Zanimljivo je da članovi ne moraju nužno imati prebivalište, odnosno sjedište na otočju pa su za članstvo dobrodošli i vlasnici kuća za odmor i poslovnih subjekata sa sjedištem na kopnu, a koji imaju aktivnosti na području arhipelaga. Zadruga je trenutno fokusirana na identifikaciju i pripremu projekata izgradnje sunčanih elektrana koji bi se financirali putem skupnog investiranja, tzv. crowdinvesting, uz pomoć zadrugara. Time će zadrugari moću ostvariti dobit na uložena sredstva, ali u jednu ruku i postati suvlasnici električne energije proizvedene kroz energetska postrojenja u koja su uložili, a sljedeći korak je organiziranje i skupne nabave robe i usluga zadruge.

Energetska zadruga Elektropionir (Beograd)

Sa željom da uspostavi mrežu decentraliziranih solarnih elektrana i solarnih parkova u vlasništvu običnih ljudi širom Srbije, 2019. godine u Beogradu je osnovan Elektropionir. Kao i drugim sličnim inicijativama građanske energije, cilj ove energetske zadruge je demonstrirati ekološki i ekonomski održiv način proizvodnje električne energije i biti „promjena koju želi vidjeti u svijetu“. Elektropionir smatra da svako domaćinstvo može postati proizvođač i potrošač čiste energije te osim obuka i priprema za postavljanje solarnih elektrana, aktivno se zalaže za bolju poziciju građana i inicijativa građanske energije u srpskom zakonodavnom okviru. Zadruga planira i ugradnju solarne elektrane u vlasništvu građana kojom će se ostvariti povrat investicije kroz zajednički proizvedenu električnu energiju, a otvoreni su i za sve prijedloge Beograđana za potencijalne lokacije za ovakve projekte.

Fotografija: Ivan Brčić

Sudjeluj

Dobra energija je energija dostupna svima. Upoznajte je kroz stručne, edukativne i zabavne sadržaje. Sudjelovanje u programu Dobre energije je besplatno.

Saznaj više